.:MCKS-Mobil Cihaz Kayt Sistemi:.
 

Select language :                     

 
 
 

 
 

SORGULAMALAR

        IMEI Sorgulama
        IMEI-MSISDN Sorgulama
        Bireysel Başvuru Sorgulama
        İhbar Sorgulama
 
 

GENEL BİLGİLER VE MEVZUAT

        MCKS Hakkında
        Tanımlar
        Kanunlar
        Yönetmelikler
        Tebliğler
        Dış Ticaret Mevzuatı
        Gümrük Mevzuatı
 
 

KAYIT VE EŞLEŞTİRME İŞLEMLERİ

        Toplu İthalat
        Yurt Dışından Getirilen Cihazlar
        İthalatçı Eşleştirmeleri
        Geçici Süre İle Ülkede Bulunma
        Edevlet Üzerinden Cihaz Kayıt İşlemi
 
 

KAPATILAN CİHAZLAR

        Kaçak Cihazlar
        Kimlik Bilgisi Değiştirilmiş Cihazlar
        Kayıp/Çalıntı Cihazlar
 
 

.: KAYIT VE EŞLEŞTİRME İŞLEMLERİ :.

 » Yurt Dışından Getirilen Cihazlar :


Yurt dışından getirilen cihazımı Türkiye'de kullanabilir miyim?

Yurtdışından getirilen telefonlar 120 gün kayıt yaptırmadan kullanılabilmektedir. Cihazın 120 gün içinde kayıt edilmemesi durumunda iletişime kapatılmaktadır.
  
Kayıt yaptırılma zorunluluğu bulunan cihazlar nelerdir?

IMEI bilgisine sahip cihazların tamamının kayıt altına alınması gerekmektedir. (cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar)
  
Cihazımın IMEI numarasını bilmiyorum. Nasıl öğrenebilirim?

IMEI numarası cihazın *#06# tuşlarına basılmak sureti ile öğrenilebilmektedir
  
Yurt dışından gelen cihazımı kayıt altına aldırmam için herhangi bir süre sınırı bulunmakta mıdır? 

Yolcu beraberinde getirilen cihazların kayıt işlemleri 120 gün içerisinde yapılması gerekmektedir.
  
Kayıt işlemini nerelerde yaptırabilirim? 

Yolcu beraberinde getirilen cihazın sahibi cihazının kayıt altına alınması için gerekli belgeleri tamamlayarak e-Devlet kapısı üzerinden başvurusunu yapar.


E-Devlet kapısından kendisi üzerine kayıt yapılmasına izin verilmeyen kişiler (Yabancı bireyler) aşağıda belirtilen işletmeci abone kayıt merkezlerine başvurur.
AVEA
TURKCEL
VODAFONE
  
e-Devlet kapısı üzerinden kayıt işlemini nasıl yapılır ve gerekli belgeler nelerdir?

e-Devlet kapısı üzerinden yapılan kayıt işleminde pasaport sahibi, şahsına ait bilgileri e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr İnternet adresinden sisteme girerek cihaz kaydını yaptırabilmektedir. e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurularda kişiden herhangi bir belge talep edilmemekte olup kontroller elektronik ortamda yapılmaktadır.
  
Kayıt işlemi öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

IMEI kaydı için kişiye ait pasaportun son iki yıl içerisinde  herhangi bir cihaz kayıt işleminde bulunulmamış ve kişinin Türkiye’ye giriş yaptığı tarihten itibaren 120 günü geçmemiş olması gerekmektedir.
  
Kayıt işlemi için öncelikle ne yapılması gerekmektedir? 

Kişinin e-devlet sisteminden  kayıt hakkını sorgulaması; harç ücretini yatırması (618.60 TL) ve kayıt işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

09/11/2018 tarihli 320 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 500 TL 'ye yükseltilen kullanım izin harcı; yeniden değerleme oranında artırılarak 31/12/2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmî Gazete'nin 3'üncü Mükerrer sayısının Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82) düzenlemesinde ilan edildiği üzere 01/01/2019 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 618.60 TL olarak belirlenmiştir.

Kredi kartı ile ödeme yapabilir miyim?  

Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı Maliye Bakanlığı internet vergi dairesi üzerinden kredi kartı ile ödenebilmektedir.


Dekontta dikkat edilmesi gereken husus nedir?

Dekont üzerinde kayıt yapılmak istenen cihaza ait 15 rakamlı  IMEI numarası, ad ve soyadın, TC Kimlik numarasının yer alması gerekmektedir. IMEI numarasının doğru olmasına dikkat edilmelidir.
  
Harç parası yatırıldıktan sonra kayıt işlemi tamamlanmış oluyor mu?

E-Devlet kapısından kendisi üzerine kayıt yapılmasına izin verilmeyen kişilerin (Yabancı bireyler)  ise abone kayıt merkezlerinden kayıt işlemini yaptırması gerekmektedir.
  
Harç bedelini bankaya EFT yapabilir miyim?

Harç bedeli EFT ile ödenebilmesi, kullanmakta olduğunuz bankanıza ait işlemlerde bulunması durumunda mümkündür.
  
Kayıt başvurusundan sonra cihazın kayıt edilip edilmediği nasıl öğrenilir?

e-Devlet kapısı üzerinden sorgulama yapılarak  öğrenilebilecektir.
  
Gerekli belgeler ile birlikte Abone Kayıt Merkezine başvuruda bulundum. İşlemlerimin tamamlandığını nasıl anlarım? 

İlgili GSM işletmecilerinin abone kayıt merkezlerinden veya Kurumumuzun BTK Tüketici İletişim (120) merkezinden öğrenilebilir.
  
Yolcu beraberinde getirilen cihazın kayıt altına alındıktan sonra  ana kart değişimi yapılır ise kayıt işlemini nasıl yapabilirim? 

İlk kayıt başvuru sahibinin; değişimi yapan firmadan almış olduğu değişim belgesi ile E-devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.
  
Değişim belgesinde neler bulunması gerekmektedir? 

Antetli kağıt veya firma kaşesinin olması, firmanın adı/ünvanı ile adres veya telefon bilgilerinin,cihazın eski ve yeni IMEI numaralarının ve her iki cihazın aynı marka olması gerekmektedir.
  
Yurt dışından yeni geldim ancak beraberimde cihaz getirmedim. Pasaport kayıt hakkımı ücretsiz veya ücretli olarak bir başkasına verebilir miyim?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın düzenlemesine göre bir kişi yurt dışından 2 yılda 1 cihaz getirebilmektedir. Bu düzenleme çerçevesinde Ülkemize ne şekilde getirildiği belli olmayan cihazların kayıt işleminin yapılması yasal olarak uygun olmadığından pasaportunuzun başkaları tarafından kullanılması durumunda doğacak olan yasal sorumluluk tarafınıza aittir. Ayrıca kayıt altına alınan cihazın suç teşkil eden bir olaya karışması durumunda yasal sorumluluk pasaport sahibine aittir.
  
Posta ile gelen ya da internet üzerinden satın alınan cihazımı kayıt altına aldırabilir miyim ? 

Posta ile gelen ya da internet üzerinden satın alınan cihazlar kayıt altına alınmamaktadır.
  
Yurt dışından gelirken iki adet cihaz aldım. Kayıt işlemi yaptırabilir miyim?
 

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 31.01.2008 tarih ve 2981 sayılı yazısı ile 01.02.2008 tarihinden itibaren 2 takvim yılı içerisinde 1 adet cep telefonunun yurda getirilebileceği belirlenmiştir
  
Kısa sürede Türkiye’de kalacak olanların  cihazlarını kayıt altına aldırmaları gerekiyor mu? 

Geçici süreyle Türkiye’de bulunan kişilerin (turist, gurbetçi vatandaşlar ve benzeri); ülkemizde faaliyet gösteren herhangi bir GSM işletmecisi ile abonelik sözleşmesi yapmaları durumunda; işletmeci tarafından kişilerin cihazlarına ait IMEI numarası ve sözleşme yapılan  cep telefonu numarası Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ne girilmek suretiyle eşleştirilmekte ve ilgili IMEI numarası sadece ilgili telefon numarası ile kullanıma açılmaktadır.


Eşleştirme işlemi için pasaport ve abonelik sözleşmesi ile Abone Kayıt Merkezlerine başvurulması gerekmektedir.
  
Yabancı uyruklu kişilere ait cihazlar kayıt altına alınabilir mi? 

Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklulardan diplomat, askeri personel, öğrenci ve ikamet edenlerden;
*Diplomat ve askeri personelin pasaport veya kimlik belgesini,
*Öğrencilerin; öğrenim gördükleri okuldan alacakları öğrenci olduklarına dair belgeyi,
*İkamet eden diğerlerinin ise; ikamet belgesini pasaportlarının aslını ibraz etmek suretiyle Abone Kayıt Merkezlerine sunmaları gerekmektedir. Abone Kayıt Merkezi yetkilileri tarafından pasaportun aslı görüldükten sonra dilekçenin  üzerine “Aslı Görülmüştür” damgası ve başvuru mercii kaşesi basılmakta ve alınan belgeler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gönderilmektedir.
  
Kısa süreli Türkiye’de kalacak olanların cihazlarını kayıt altına aldırmaları gerekir mi?

Yurtdışından getirilen cihazların 120 gün kayıt yaptırmadan kullanılabilmektedir. Cihaz 120 gün içinde kayıt edilmemesi durumunda iletişime kapatılmaktadır.
  
Ülkemizde yaşayan Yabancı uyruklu kişilere ait cihazlar nasıl kayıt altına alınmaktadır? 

Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklulardan diplomat, askeri personel, öğrenci ve ikamet edenlerden;
• Diplomat ve askeri personelin pasaport veya kimlik belgesini,
• Öğrencilerin; öğrenim gördükleri okuldan alacakları öğrenci olduklarına dair belgeyi,
• İkamet eden diğerlerinin ise; ikamet belgesini ya da ikamet tezkeresini,
  pasaportlarının aslını ibraz etmek suretiyle Abone Kayıt Merkezlerine sunmaları gerekmektedir.
  
Gerekli belgeler ile birlikte Abone Kayıt Merkezine başvuruda bulundum. İşlemlerimin tamamlandığını nasıl anlarım? 

Cihaza ilişkin olarak sunulan belgelerde ve cihazın elektronik kimlik bilgisinde sorun bulunmaması halinde, cihaza ilişkin bilgiler eş zamanlı olarak Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ne (MCKS) girilmekte ve cihazın IMEI numarası kayıt altına alınmaktadır.
  
e-devlet üzerinden kayıt başvurusunda bulundum. İşlemlerin tamamlandığını nasıl anlarım?

e. Devlet üzerinden sorgulama kayıtlı olup olmadığı öğrenilebilir
  
Yurt içinden satın almış olduğum cihazımın IMEI numarasını sorguladım. “Kayıt dışı olduğu tespit edilen cihaz” uyarısını aldım. Ne yapmalıyım?

Cihazın satın alındığı yere başvurulması gerekmektedir. Yasal yollardan ithal edilen cihaz bilgilerinin Mobil Cihaz Kayıt Sisteminde yer almasını teminen ithalat işlemlerini gerçekleştiren firma tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir. Bildirim yapılmaksızın satılan cihazlar düzenli olarak denetim ve kontroller yapılmak suretiyle tespit edilmekte ve haberleşmeye kapatılmaktadır.
  
Yurtiçinden satın almış olduğum cihazın kayıt dışı olduğunu öğrendim, buna ilişkin sahip olduğum haklar nelerdir? 

Bu tür cihazlar ilgili mevzuat çerçevesinde “AYIPLI MAL” olarak değerlendirildiğinden, tüketiciler 6502 sayılı  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun da belirtilen haklardan faydalanabilir.
  
Cihazımın IMEI bilgisinin değiştirilmiş olup olmadığını nasıl öğrenebilirim? 

e-Devlet kapısı üzerinden öğrenilebilir veya Kurumumuz BTK Tüketici İletişim Merkezi (120) aranarak öğrenilebilir.
  
Sorgulamada cihazımın IMEI bilgisinin değiştirilmiş olduğu sonucunu aldım/cihazıma IMEI bilgisi değiştirilmiş olduğu gerekçesi ile yasal uyarı mesajı geldi. Cihazımı kullanamayacak mıyım?

5809 sayılı Kanunun 57 inci maddesi uyarınca, IMEI bilgisinin değiştirildiği tespit edilen cihazlar haberleşmeye kapatılmakta ve IMEI bilgisi başka cihazlara kopyalanmış olan cihazlar sadece tek hatla eşleştirilmek sureti ile kullanıma açılmaktadır.
  
Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olan cihazıma ait IMEI numarası ile eşleştirilmiş olan hattımı başka cihazda kullanabilir miyim?  

Eşleştirme işlemi yalnızca IMEI bilgisi değiştirilmiş olan cihaz için geçerli olduğundan kullanılan hat; kayıtlı olan herhangi bir cihazda sorunsuz olarak kullanılabilmektedir.
  
Elektronik Kimlik Bilgisi Değiştirilmiş cihazımı (klon) nasıl kullanabilirim? 

IMEI numarası  klonlanan cihazın kullanıcısının başvurusu üzerine cihaz ithalat yolu ile alınmış ise ithalatçı veya imalatçı firmaya, yolcu beraberinde gelmiş ise e-Devlet üzerinden  gerçek cihaz sahibine ait tek GSM numarası ile kullanıma açılır.
  
18 Yaşından Küçükler için Cihaz Kaydı yapılabilir mi? 

18 Yaşından küçüklerde yurt dışından yolcu beraberinde cihaz getirebilir ve kendi adlarına kayıt yaptırabilir. 18 yaşından küçükler için kayıt başvuruları anne, baba ya da yasal temsilcileri tarafından kendi e-devlet kapısı üzerinden çocuğun kimlik bilgileri kullanılarak kayıt yapılabilir.


BTK Tüketici İletişim Merkezi?ne nasıl ulaşırım?  

BTK Tüketici İletişim Merkezi?ne (120) numaralı telefonu aramak sureti ile 7/24 ulaşılabilmektedir.
  

 

 

Yazdır

Üste Dön

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığı; - Mobil Cihaz Kayıt Sistemi - 2006-2016
Tüm hakları saklıdır.

Tasarm:Ali Osman GLCEMAL